Zmiana terminu wizyty:

  • Zaloguj się do panelu klienta,
  • Kliknij ikonę ołówka,
  • Kliknij „Przełóż”,
  • Wybierz nową datę i godzinę wizyty.

Anulowanie wizyty:

  • Zaloguj się do panelu klienta,
  • Kliknij ikonę ołówka,
  • Kliknij „Anuluj”,
  • Wizyta została anulowana.